Woonbegeleiding

Deelnemers die zelfstandig wonen of willen gaan wonen kunnen hierin worden begeleid. Er zal door de begeleider/coach en de deelnemer eerst een competentie-analyse opgesteld worden.  Hierin staat wat  de sterke kanten zijn van de deelnemer en welke factoren hierin ondersteunend werken, welke factoren beperken en op welke dingen de deelnemer extra moet  letten of zaken die hij nog moet leren. 
Tevens wordt de financiële situatie in kaart gebracht en een overzicht van  kosten en baten van de deelnemer. De hieruit voortvloeiende begeleidingsaspecten  worden  in een plan van aanpak opgesteld.
Vanuit  deze startpositie zal de deelnemer begeleid en gecoacht worden. De tijdsinspanning  en intensiteit van deze trajecten is verschillend per deelnemer. De doelen zijn;

In situaties waar intensieve, specialistische begeleiding nodig is in de thuissituatie of bij de deelnemer zelf, kan jobMATE één vanuit haar netwerk gespecialiseerde bedrijven inschakelen. Er kan hierbij gedacht worden aan orthopedagogische begeleiding, psychiatrische begeleiding, video hometraining, Family First ed.  Het streven van jobMATE is om snel en accuraat te kunnen inspelen op de behoeften van de deelnemer en lange wachttijden te vermijden.

 


Contactpersoon:
Peter Verheij

Telefoon:
+31 (0)78 631 30 18
+31 (0)6 471 85 346 

Adres:
Hoge Bakstraat 38
3311WJ
Dordrecht

E-mail:

Overige
Algemene Voorwaarden
Privacyreglement

Klachtenreglement

Links Contact Home
| 2007 | design by Vdesigning