Concreet te nemen stappen van de deelnemer

Aan de hand van de eerste informatie over de deelnemer wordt gekeken of deze in aanmerking komt voor een traject. De informatie kan telefonisch of in een gesprek  gegeven worden, of schriftelijk in de vorm van documentatie. Er wordt nagegaan of een traject bij jobMATE nuttig zal zijn en/of haalbaar. Hiervoor moet de deelnemer aan een aantal voorwaarden voldoen zoals:

Daarna volgt er een gesprek met de deelnemer waarin hij aangeeft waarmee hij geholpen en ondersteund wil worden en wat de motivaties, verwachtingen en perspectieven  zijn. De begeleider/coach zal screenen en onderzoeken of er aan de vraag voldaan kan worden.  Daarnaast wordt bekeken of de bekostiging van het traject financieel afgedekt is  door een erkende instantie.

Aan de hand van al het voorgaande wordt na overleg met alle betrokkenen een protocol ondertekend en een individueel  ‘plan van aanpak’ opgesteld.


Contactpersoon:
Peter Verheij

Telefoon:
+31 (0)78 631 30 18
+31 (0)6 471 85 346 

Adres:
Hoge Bakstraat 38
3311WJ
Dordrecht

E-mail:

Overige
Algemene Voorwaarden
Privacyreglement

Klachtenreglement

Links Contact Home
| 2007 | design by Vdesigning