Schoolbegeleiding in combinatie met werk

Tijdens het scholingstraject zal de begeleider samen met de deelnemer de voortgang en vorderingen structureel doornemen. Knelpunten in het leerproces worden aangepakt  en begeleid,  bijvoorbeeld door middel van sociale vaardigheidstraining. 
Hiaten van didactische aard worden individueel begeleid. Deelnemers die een nautische school volgen kunnen bijles krijgen volgens een erkende methodische aanpak, die het beste bij de deelnemer past.
Het gaat hier veelal  om de begeleiding in het MBO onderwijs in de nautische sector volgens een BBL  traject van werken en leren met als doel:


Contactpersoon:
Peter Verheij

Telefoon:
+31 (0)78 631 30 18
+31 (0)6 471 85 346 

Adres:
Hoge Bakstraat 38
3311WJ
Dordrecht

E-mail:

Overige
Algemene Voorwaarden
Privacyreglement

Klachtenreglement

Links Contact Home
| 2007 | design by Vdesigning