De Focus van jobMATE

JobMATE spitst zich toe op de nautische sector. De jongere wordt doordat hij aan boord van een schip gaat varen,  fysiek gescheiden  van zijn omgeving voor een langere of kortere periode. Daarmee kan erger of maatschappelijk buiten de boot vallen worden voorkomen.
De eerste weken van het traject zijn cruciaal. Tijdens deze periode is de kans op uitval van de nieuwe deelnemer groot wanneer het inwerkproces moeizaam verloopt. Deze moeilijkheden vinden vaak hun oorzaak in werkvloer- of persoonsgebonden omstandigheden, onaangepast gedrag en/of ontoereikende vaardigheden.
Door de coach/begeleider zal er tijdens een jobMATE-traject gericht aandacht worden besteed aan:

De beroepstechnische vorming en ondersteuning aan de deelnemer laten we over aan de werkgever. Wel kan de begeleider/coach aan de werkgever handvatten bieden voor de didactische en/of pedagogische aanpak. Er is bij jobMATE specifieke kennis van pedagogiek, didactiek en binnenvaartkunde.

De begeleider/coach geeft daarnaast  advies en ondersteuning in verband met tegemoetkomingen en/of belastingmaatregelen die de overheid heeft uitgewerkt.  De deelnemer, de ouders en/of verzorgers, de opleiding  alsmede de werkgever kunnen bij deze maatregelen hun voordeel doen.


Contactpersoon:
Peter Verheij

Telefoon:
+31 (0)78 631 30 18
+31 (0)6 471 85 346 

Adres:
Hoge Bakstraat 38
3311WJ
Dordrecht

E-mail:

Overige
Algemene Voorwaarden
Privacyreglement

Klachtenreglement

Links Contact Home
| 2007 | design by Vdesigning